UlrzT8nHuNeii_7dPNTQOt7uImE8RsWp5HdrXowQl9g

Nuova Vita

De vaarbewijsspecialist van Waterland en Omstreken

Privacyverklaring Nuova Vita

Nuova Vita respecteert de privacy van alle cursisten die gebruik maken van haar diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken de gegevens om de overeengekomen dienst/cursus zo goed mogelijk uit te voeren. Wij gebruiken de gegevens voor het opstellen van de factuur en om - zonodig - met u tijdens de cursus te kunnen  communiceren via mail dan wel telefoon.

Nuova Vita zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden   (lees VBO) ter beschikking stellen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van haar dienst.


Nuova Vita gaat met de gegevens van haar opdrachtgevers en cursisten op de volgende wijze om:

  • Gegevens verstrekt bij het verlenen van de opdracht door de cursist worden enkel gebruikt om de opdracht/cursus goed uit te kunnen voeren

  • Uw gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en bewaard. Nuova Vita bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening. Op het moment dat wij uw gegevens niet meer nodig hebben (indien de cursus is beeindigd) en er geen wettelijke noodzaak is om de gegevens te bewaren, worden uw gegevens verwijderd uit de administratie van Nuova Vita.

  • Uw NAW-gegevens en e-mailgegevens worden enkel gebruikt voor communicatie met u voor zover nodig voor het kunnen opstellen van de factuur en voor het kunnen communiceren met u tijdens de cursus

  • Nuova Vita verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden en wij zullen uw persoonlijke gegevens niet doorgeven aan derden buiten de EU

  • De door ons ingeschakelde derden (uitsluitend VBO) zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en na te streven

U heeft ten alle tijden het recht uw persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. Een verzoek daartoe dient schriftelijk aan ons te worden gedaan.


Mei 2018

Kaart
Opbellen
E-mail
Info